/Stoffet Vann Og Partikkelmodellen

Stoffet Vann Og Partikkelmodellen

Lre om partikkelmodellen for vann i de ulike fasene. Tema: Partikkelmodellen, Tetthet og partikler. I timen, Undervisning om Fast stoff, vske og gasser 30. Sep 2016. Vi fikk demonstrert hvordan nitrogen pvirker lufta, forskjellige materialer og vann. I fysikk har vi jobbet med partikkelmodellen. Hvordan stoffer oppfrer seg, og hvordan de blir pvirket av f, eks. Temperatur og trykk. Img_0776 12. Nov 2015. Kan litt, Kan ikke. Du kan forklare partikkelmodellen og vet navnet p du ulike fasene og faseovergangnee. Du kjenner formelen og egenskapene til vann i ulike fasene. Stoff finner du i arbeidsboka, Eureka kap. 6, lenker 23. Aug 2013. Det er knyttet flere begreper til partikkelmodellen, disse m forsts og. Nr et stoff forandrer fasetilstand som vann fra fast stoff til vske og til Trekk varmt vann inn i den store spryta slik at den er ca 14 full og tm spryta for luft. Hold fingeren foran. Forklar ved hjelp av partikkelmodellen. Fordampning er navnet p prosessen som skjer nr et stoff gr fra vskeform til gassform Nr stoffer, vske og gass blir oppvarmet. Vite hva diffusjon og osmose er. Vite at vann er unntak fra partikkelmodellen. Kunne regne ut tetthet p stoffer Fordamping, Et stoff i en vskeform blir til en gass. For eksempel: Vann blir til vanndamp. Kondensering, Et stoff i. Overgang fra is til vann. Partikkelmodellen stoffet vann og partikkelmodellen Bruke bl A. Partikkelmodellen til forklare ulike fenomener med vann. Forklare forskjellen p et atom og et. Stoffet vann og partikkelmodellen s 98-101. KH Gasser, vsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen forklare hvordan stoffer er bygd. Livet i ferskvann planlegge og gjennomfre Gjengi navnene til de fire faseovergangene til vann skriv ned. Beskrive sentrale egenskaper ved gasser vsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av. Partikkelmodellen: http: www Naturfag. Noartikkelvis Html. Tid2012884 Partikkelmodellen og daglige hendelser. Alle stoffer er. Partikkelmodellen er forenkling av virkeligheten. Alle stoffer. Nr et stoff lses i vann blir det ikke borte Vann har en svrt viktig egenskap, nemlig at det kan lse opp mange faste stoffer og gasser. Hva skjer nr du tilsetter sukker et fast stoff i kaffen. Forklar ved hjelp av partikkelmodellen hvorfor sukkerbiten lser seg raskere i varmt 1. Jul stoffet vann og partikkelmodellen 15. Des 2017. Partikkelmodellen er en enkel modell for beskrive stoffer. Den tar. Hvis det er fra-10 til 50 grader opptrer vann bde i vske og i fast form Hva er typisk trekk for fast stoff, vske og gass. Fast stoff:. Hvorfor har faste stoffer bestemt form mens vske kan helles. Stoffet vann og partikkelmodellen stoffet vann og partikkelmodellen 22. Okt 2014 Partikkelmodellen. Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan. Bruk utstyret til f vannet tilbake i glasset, uten helle Innenfor omrdet Fenomener og stoffer i Kunnskapslftet skal eleven kunne: 7. 1 Om faseoverganger med vann; 7. 2 Om partikkelmodellen; 7. 3 Forsk med Partikkelmodellen og dagligdagse hendelser. Alle stoffer er bygd opp av partikler. Ingenting mellom. Nr et stoff lses i vann, blir det ikke borte. Sukker i Nkkelord. Vann, temperatur, forandringer, fast stoff, vske, partikler, kokepunkt, partikkel, damp, smeltepunkt, fysiske forandringer, partikkelmodellen, fysiske .