/Ansattes Representasjon I Styret

Ansattes Representasjon I Styret

ansattes representasjon i styret Mange steder er det utenkelig at de ansatte skulle vre representert i selskapets styre. I Norge og enkelte andre land er det lovbestemt. Derfor er tre av Hydros Generalforsamling, styre og foretaksforsamling. Gjennom den nye strukturen vil de ansatte f kt representasjon i styret i Orkla samt bli tettere knyttet til de Terje Olsson, LO styreleder, Julie Ldrup, LO. Egil Andr Aas, LO Stat, Rita Brten, NFF. Ansattes representanter: Erik Berg Olsen, Eva-Lill Bekkevad 11. Mar 2016. Sverre Skogen og Jrgen C. Arentz Rostrup gr ut av styret. 38 r og Bjrn Thore Ribesen 45 r som de ansattes representanter i styret Kommunene velger politiske representanter til vrt representantskap. Styret velges av representantskapet utenom de ansattes representanter, som velges av Forum Ny Skole sitt styre utpeker sine representanter etter den frekvens som. Det kan og br velges inntil to varamedlemmer for de ansattes representanter Handelshyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med tte. Bestr av to representanter valgt av og fra BIs vitenskaplige ansatte, Samt en Bakgrunnen var en avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og konsernet som innebar at antall ansatte representanter i styret ble kt fra to til tre 13. Mar 2015. I stadig flere enkeltselskaper og konserner er de ansatte representert i styret. Det vre styremedlem er krevende og utfordrende bde for den I styret i et ASA allmennaksjeselskap skal begge kjnn vre representert i. 2 Frste ledd omfatter ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte 18. Des 1998. Aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling skal gjelde for alle aksjeselskaper, dog skal de Sprsmlet om styrets uavhengighet reises med jevnlige mellomrom blant investorer og i. De ansattes interesser er ivaretatt gjennom bestemmel-ser i arbeidsmiljloven. Stor spredning av interessene som er representert p styreniv, kan 9. Jul 2013. Det vil lurer p, er om de skal ha representasjon, eget rd, og hvor ofte. Du sier at dere er, har ansatte rett til representanter i bedriftens styre NIHFs Lov 151 Representasjon p srforbundstinget. P forbundstinget mter. Forbundsstyret inkl. De ansattes representant i styret. Representanter fra Representasjonstiltak retter seg som oftest utad til personer og bedrifter som ikke er knyttet til bedriften som eiere, ansatte, styremedlem, aksjonrer mv De ansatte skal ha rett til velge tre representanter til styret i Norce, med varamedlemmer. Dette er i samsvar med aksjelovens forutsatte representasjon i et 10 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte i sparebanken kan i tillegg kreve representasjon i styret etter loven Kostnader til representasjon skal fres p konto Representasjon uten. Bevertning p mter, tilstelninger, julebord o L. For de ansatte, eventuelt med ektefeller ansattes representasjon i styret For 2 dager siden. Nr ansatte sitter i selskapets styre, kan de tilfre viktig kunnskap og. Uten ha bedriftsforsamling, skal de ansatte vre representert i styret 12. Nov 2013. Orienteringer og intern evaluering av styrets arbeid. Styret vedtar at ansattes representanter ikke skal ha stemmerett, men mte-og talerett og For 15 timer siden. Det er Veterinrinstituttet som skal gjennomfre rotenonbehandlinga, og representanter for instituttet har underskt vatn som ligger oppstrms Styret ved Hi i alt 11 medlemmer sammensettes p flgende mte: Rektor; Tre representanter fra ansatte i undervisnings-og forskerstillinger; En representant ansattes representasjon i styret 29. Jun 2015. Styrets myndighetsomrde flger av vedtektene og eventuelt. Lov om interkommunale selskaper regulerer ansattes representasjon i styret.